კონტაქტი

გთხოვთ, ექიმთან შეხვედრამდე და მის შემდეგ  დაიმახსოვროთ შემდეგი საკითხები

 • ყველა ვიზიტზე თან იქონიეთ პაციენტის ყველა წინა გამოკვლევა როგორც წერილობითი, ასევე ელექტრონული (cd, ფლეშ დისკი და ა.შ.) ფორმით.
 • თან იქონიეთ პაციენტის ისტორია და ყველა წინა გამოკვლევის პასუხები
 • თან იქონიეთ ვიზიტის თარიღამდე გამოყენებული ყველა მედიკამენტი ანდა მათი სია
 • გთხოვთ ვიზიტზე ვერ მოსვლის ანდა დაგვიანების შემთხვევაში წინასწარ შეგვატყობინეთ
 • ექიმთან ვიზიტის დროს ხელახლა ჰკითხეთ საკითხებზე, რომელიც ვერ გაიგეთ ან დარწმუნებული არ ხართ. თუ საჩიროა ჩაიწერეთ.
 • მკურნალობის შემდგომ საავადმყოფოდან გაწერის დროს ეპიკრიზის სახელით ცნობილი, მკურნალობასთან დაკავშირებული ანგარიშები, გამოკვლევის პასუხები, თუ არსებობს პათოლოგიის პასუხები, Gamma Knife-Cyberknife მკურნალობის შემდგომი მკურნალობის გეგმის ამონაწერი აუცილებლად აიღეთ და თან იქონიეთ ყველა ვიზიტის დროს.

ჩაეწერეთ მიღებაზე

  თქვენი სახელი*

  თქვენი ემაილი*

  თქვენი ტელეფონი*

  სრული ტექსტი