ექიმის წიგნები

ექიმის წიგნები

memomedica

რედაქტორები:
მურათ ზინნუროღლუ
ჰაქან ემმეზ
ალი დალგიჩ

ხერხემლის და ზურგის ტვინის
ქირურგიაში ინტრაოპერაციული
ნეირომონიტორიზაცია
თურქეთის ნეიროქირურგიული
ასოციაცია
სპინალური და პერიფერიული
ნერვების ქირურგიის სწავლების
და განათლების ჯგუფის
პუბლიკაციები N:17
ინტრაოპერაციული
ნეირომონიტორიზაცია

ხერხემლის ქირურგიის
მიმდინარე სერიების წიგნები/02
კაუდას და კონუსის მიდამოს
პათოლოგიები

თემის რედაქტორი:
ექ. დოც.ჰაქან ემმეზ

სერიის რედაქტორი:
ექ. პროფ. ერქან ქაფთანჯიოღლუ
კაუდას და კონუსის მიდამოს
პათოლოგიები

ნეირორადიოქირურგია

რედაქტორები:

სელჩუქ ფექერ
ჰაქან ემმეზ

ნეირორადიოქირურგია